Schoolmeubels voor OBS Stolkbuiten

Schoolmeubels voor OBS Stolkbuiten

Februari 2013

  • Op maandag 11 februari zijn dankzij de Stichting Schoolhulproject Suriname uit Rotterdam de zee containers uitgeladen. Bij de Openbare basisschool Stolkbuiten is smiddags een grote vrachtwagen voorgereden vol met tafels, stoelen, boeken en andere benodigdheden voor de school. 
  • Kindertehuis Nos Kasita heeft ook een tiental dozen in ontvangst mogen nemen vol met lees en leerboeken voor dejongste kinderen. 
  • De Stichting Kansen voor Suriname bedankt de Stichting Schoolhulpproject Suriname en Cees Verschoor heel hartelijk voor alles wat zij hebben gedaan om dit mogelijk te maken.