Lagere school Stolkbuiten

Lagere school Stolkbuiten

Openbare Lagere School Stolkbuiten, Paramaribo

De Openbare Lagere School Stolkbuiten te Paramaribo is een lagere school in een achterstandsbuurt in Paramaribo.De school heeft 1 directeur.Daarnaast zijn er 13 leerkrachten werkzaam op de school. Op de school zitten in totaal 174 leerlingen, verdeeld over 8 klassen, waarvan 2 kleuterklassen.

De volgende problematiek doet zich op OLS Stolkbuiten voor:
De leerlingen hebben geen beschikking over deugdelijk lesmateriaal, meubilair en kunnen zich onvoldoende ontplooien en vormen op school.
De ouders van de leerlingen worden onvoldoende betrokken bij de activiteiten van de school.
Het ontbreekt de school aan sport- en speelfaciliteiten waardoor de kinderen geen gymlessen krijgen, niet goed kunnen buiten spelen en er geen sport- en activiteitendagen georganiseerd kan worden.
De directie en de leerkrachten hebben onvoldoende middelen en structuur om kwalitatief goed onderwijsbeleid te ontwikkelen.

Onze Stichting zorgt ervoor dat de school materielen en middelen krijgt die nodig zijn om het lesaanbod te verbeteren en de omstandigheden voor de kinderen te verhogen. Met de directie en leerkrachten van de school is regelmatig contact hierover.

Op het wensenlijstje staat onder meer ook de aankleding van het schoolplein met speelmaterieel voor de kinderen om tijdens de pauzes te kunnen spelen. Nu is het terrein alleen een zandvlakte (zie foto).

De situatie op OLS Stolkbuiten is in Suriname niet vreemd. Veel openbare scholen hebben in meer of mindere mate te maken met bovengenoemde problematiek. De scholen hebben weinig inkomsten en zijn afhankelijk van de overheid, welke echter weinig voor de scholen kan doen. Voor al het schoolmateriaal moet de school een aanvraag indienen bij de overheid. De overheid heeft echter structureel te weinig geld om de aanvragen goed aan te kunnen.