Eindrapport Abra Broki

Eindrapport Abra Broki

Eindrapport Abra Broki.

MOLEMANN MENTAL HEALTH SURINAME I.O.V. KANSEN VOOR SURINAME
I.S.M. FATIMA KERK (Mevr. Maria Esperanza)

page1image26755840

Bestuurder: Mevrouw drs. D.S. Blom Projectleider: Mevr. P.S. Brands, MSc. Projectmedewerker: Mevr. E. de Kuijper, MSc. Projectmedewerker: Mevr. D. Tjon A Loi, BA.

Bestuurder: De heer drs. R.C. Siekmann

Projectduur april 2016 – juni 2017

page1image24864928

Bron: MoleMann Mental Health Suriname

page1image24868464

Bron: Kindercoach Suriname

FASE 1: DRAAGVLAK CREEREN
FASE 2: THEORIE; 8 TRAINEES UIT DE WIJK ABRA-BROKI OPLEIDEN MET ALS DOEL IN STAAT ZIJN OM DE SOCIAAL-EMOTIONELE WEERBAARHEID- EN SOCIALE VAARDIGHEDEN TE VERGROTEN BIJ KINDEREN
FASE 3: PRAKTIJK; 8 TRAINEES, DIE GESLAAGD ZIJN VOOR HET THEORIE GEDEELTE, ON-THE JOB TRAINEN OM 40 KINDEREN UIT DE ACHTERSTANDSWIJK ABRA BROKI TE BEGELEIDEN MIDDELS INDIVIDUELE LEERPLANNEN EN GROEPSACTIVITEITEN
FASE 4: AFSLUITING MET FEEST

Met een zeer geslaagd eindfeest is op vrijdag 9 juni het samenwerkingsproject tussen opdrachtgever Stichting voor Kansen Suriname en MoleMann Mental Health Clinics afgesloten. Dit project is uitgevoerd door MoleMann Mental Health, in samenwerking met de Onze Lieve Vrouw van Fatima Parochie. Door middel van het project zijn veertig kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar versterkt in hun sociaal-emotionele vaardigheden.

Om te zorgen dat de kennis echt in de wijk blijft, is er voor gekozen buurtbewoners binnen dit project op te leiden tot wijkbegeleidster. Na een achtweekse training is met zes van de zeven voor de theorie geslaagde begeleiders met de kinderen gewerkt aan verschillende doelen. Een van de begeleiders is gestopt voor het praktijkgedeelte vanwege het aanvangen van een fulltime baan en daarnaast een studie in de avonduren (pedagogiek). Ook drie van de andere begeleidsters zaten in het laatste jaar van hun opleiding (verpleging). Om deze reden zijn deze drie begeleidsters ook eerder gestopt met het project en hebben zij de laatste praktijksessies niet kunnen participeren.

Door middel van – door de begeleiders- opgezette activiteiten werd er tijdens acht praktijksessies gewerkt aan ‘ anders boos worden’, ‘versterken van sociale vaardigheden’ en ‘ beter concentreren’. De wijkbegeleidsters gingen elk met een eigen groepje kinderen aan de slag om aan kleine, haalbare doelen te werken. Hierbij was het belangrijk dat positieve interactie met anderen centraal stond en kinderen succeservaringen zouden beleven.

De wijkbegeleidsters hebben zelf invulling gegeven aan de praktijksessies, met hulp van de medewerkers van Molemann. De medewerkers van Molemann waren ook elke week aanwezig bij de praktijksessies. Door speelse en actieve activiteiten, zoals toneelspelen, voetbal, touwspringen en fruit-commando, werd er met de kinderen gewerkt aan hun doelen. Het praktijkgedeelte was voor de kinderen iets om iedere keer weer naar uit te kijken. Naast de praktijksessies waar gewerkt werd aan

doelen, zijn er ook leuke activiteiten georganiseerd als beloning voor de kinderen. Zo zijn de kinderen bij Villa Zapakara, de dierentuin en de Fernandes speeltuin geweest en hebben zij een sportmiddag gehad. De opkomst van de kinderen verschilde, bij aanvang waren er 38 kinderen en tijdens de laatste praktijksessies schommelde dit tussen de 20 en 30 kinderen. Ouders hebben verschillende redenen aangegeven waarom hun kind niet meer aanwezig was, zoals slechte schoolprestaties en verhuizingen. In enkele gevallen lieten ouders, na een gesprek, hun kinderen toch weer deelnemen. Verder waren veel ouders positief, een aantal ouders heeft aangegeven zelf graag een (ouder)training bij Molemann te willen volgen.

Uit de evaluatie van het project is gebleken dat Zr. Esperanza van de Fatima Parochie zeer tevreden is met de kinderbegeleiding. Veel kinderen gingen met plezier naar de trainingen en waren teleurgesteld als er een week geen training was. Ook geeft zij aan dat de kinderen tijdens de zaterdagclub beter luisteren en goed reageren op regels en afspraken. Er zijn bij de zuster slechts twee klachten van kinderen gemeld, zij vonden een van de leidsters te streng.

Om alle kinderen en begeleiders voor hun inzet te bedanken en de successen te vieren, is op vrijdag 9 juni een eindfeest georganiseerd. Tijdens het eindfeest hebben we de talenten van de kinderen centraal laten staan. Dit is gedaan door te kiezen voor een ‘bonte avond’ met spelletjes en optredens door de kinderen.

Om half 5 begon de ‘bonte avond’ in het zaaltje naast de Fatima Parochie met spelletjes als blikgooien, zakspringen en spijkerpoepen. Wanneer de kinderen de spellen goed uitvoerden verdienden zij een stempel op hun stempelkaart. Ondertussen zorgde een DJ voor een gezellige sfeer, werden de kinderen geschminkt en kon er popcorn worden gegeten. Na de spelletjes konden de kinderen genieten van heerlijke patat met shoarma. Daarna konden de kinderen hun talenten laten zien tijdens hun optredens. Om de avond af te sluiten is er met alle kinderen een stoelendans gedaan en konden zij met hun volle stempelkaart een prijsje en een snoepzakje ophalen. Bij het feest was een groot deel van de kinderen aanwezig en waren vijf wijkbegeleidsters, twee medewerkers van Molemann en vier vrijwilligsters om het eindfeest tot een goed verloop te brengen. Daarnaast kwamen veel kinderen uit de buurt meedoen met de spelletjes en kijken naar de optredens. De kinderen hebben genoten en om de begeleidsters te bedanken hebben zij een vergoeding en een certificaat ontvangen.

Foto’s fase III: praktijksessies

page4image24897280page4image24895616

page5image24693392

Bezoek aan de Fernandes speeltuin: