Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en zorg. Zij doet dat door middel van kennisoverdracht, ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.