Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan:

1. Onderwijs

In het onderwijs van Suriname zijn de Openbare scholen volledig afhankelijk van de Surinaamse overheid. De afhankelijk toont zich in het aanschaffen van lesmateriaal en meubilair, brood voor kansarme kinderen en organiseren van ontspanningsactiviteiten.

De Stichting KAVOSO wil de Openbare scholen een handvat aanbieden voor het verbeteren van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van onderwijs. Belangrijke factoren hiervoor zijn:

Financiën: dit is een economische activiteit waarbij de Openbare scholen zelf sponsors benaderen om zo geld in kas te hebben.
Maatschappelijke betrokkenheid: door het vergroten van de betrokkenheid onderling kunnen scholen van elkaar leren.
Betrokkenheid overheid voor eenduidige richtlijnen en lesmethode die in het onderwijs gevolgd moeten worden.
Aanwezigheid van een ouder vereniging die leerkrachten ondersteunen tijdens het organiseren van school activiteiten.
Deugdelijk lesmateriaal, speelmateriaal en meubilair.
Voeding is een belangrijke factor en geeft een kind de benodigde voedingsstoffen en energie die nodig zijn om te lessen te kunnen volgen.
Bijscholen van de leerkrachten.
Gebruik van ICT. De laatste tien jaar is het gebruik van ICT op school en in de klas een belangrijk aandachtspunt geworden. ICT draagt vele mogelijkheden in zich om het onderwijs te ondersteunen, te veranderen en zelfs te verbeteren.

 

2. Sporten als middel tegen armoedebestrijding

Sport kan in ontwikkelingslanden een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van mensen. Sport kan helpen om jongeren bewust te maken van gezondheidsproblemen als HIV/Aids en kan voorkomen dat jongeren vervallen in crimineel gedrag. Sport brengt structuur in hun leven en neemt spanningen weg. Daarnaast verhoogt sport de cohesie in, en ontwikkeling van de samenleving. Door sport ontwikkelen mensen gevoelens van solidariteit, van trots en van vertrouwen in de toekomst. Sport organiseren kan mensen ondernemender maken en het schept ook werk. Sport levert zo direct en indirect een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van armoede.

 

 3. Zorg voor een goede gezondheid

 

De Stichting wil zich inzetten om op het gebied van de gezondheidszorg zorginstellingen te ondersteunen in advies en met benodigd materiaal. In Suriname is de gezondheidszorg een belangrijk item, gezien het frequent voorkomen van infectieziekten zoals HIV/Aids, dengue, malaria, SOA’s en andere infectieziekten.